Warszawa

+48 (22) 692 48 30

Kancelaria Radcy Prawnego Ursula Schotzik

Kassel

+49 (0) 561 - 766 830 80

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności serwisu internetowego schotzik.com

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Ursuli Schotzik - http://www.schotzik.com
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Państwa, iż: 

1Administratorem danych osobowych jest:
r.pr. Ursula Schotzik prowadząca
Kancelarię Radcy Prawnego
Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 201 H
02-017 Warszawa

Dane kontaktowe: nr telefonu: +48 (22) 692 48 30; e-mail: info@schotzik.com

2. Kancelaria przetwarza dane osobowe w szczególności:

 • klientów będących osobami fizycznymi,
 • w przypadku klientów będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
 • osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
 • osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię; 

3. Kancelaria przetwarza dane osobowe :

 • w celu realizacji umów lub w celu podjęcia działań przed ich zawarciem, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii jako administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i obowiązków wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;;
 • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu prowadzenia rekrutacji oraz w celu korzystania z plików cookie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

4. Przekazywane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów o powierzenie danych osobowych. Ponadto uzyskane dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), a także nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego i nie podlegają profilowaniu , a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane:

 • celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 • celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
 • celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe nie będą już przetwarzane, o ile Kancelaria nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią;

7. Podanie Kancelarii danych osobowych mach charakter dobrowolny, jednak może się okazać niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią i/lub podjęcie przez nią ochrony Państwa interesów. Brak podania danych osobowych może zatem utrudnić lub uniemożliwić udzielenie Państwu pomocy prawnej przez Kancelarię. 

8. Informuję, że moja strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności mojej strony internetowej. Wskazuję też, iż pliki cookie wykorzystywane w związku z przeglądaniem mojej strony internetowej nie służą indywidualizacji użytkownika, lecz mają na celu wyłącznie zbieranie danych statystycznych / zbiorowych.

Moja strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie:

Nazwa Opis
_gid,
_gat,
_ga
Związane ze zbieraniem danych przez Google Analytics.
schotzikCookies Wykorzystywany do trwałego ukrycia komunikatu o cookies, gdy użytkownik go zaakceptuje.

Użytkownicy mojej strony internetowej mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania informacji zbieranych w ramach cookie poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez mój serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Użytkownik strony internetowej ma prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na swoim urządzenie (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić powinien zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować częściową lub pełną utratę funkcjonalności stron internetowych, które wymagają instalacji plików cookie.
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. 

9. Kancelaria podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony posiadanej bazy danych osobowych przed ingerencją nieupoważnionych osób trzecich, a także w celu zapobieżenia bezprawnemu dostępowi do niej, jej przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

10. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.schotzik.com

***
Wszelkie pytania związane z przedstawionymi powyżej zasadami Polityki Ochrony Prywatności stosowanymi w mojej kancelarii proszę kierować na adres: info@schotzik.com
 

Kancelaria

Kancelaria specjalizuje się w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Podstawę naszej współpracy z Klientami stanowi wieloletnie doświadczenie zawodowe, połączone ze zrozumieniem ich gospodarczych potrzeb i celów.

więcej

Zakres Usług

Do spektrum świadczonych usług prawnych należy w szczególności doradztwo w zakresie prawa handlowego i zobowiązaniowego, prawo korporacyjne wraz z prawem pracy oraz ochrona interesów i dochodzenie roszczeń spornych w postępowaniach sądowych.

więcej

Współpraca

W celu szybkiego i efektywnego wypracowania oczekiwanych rozwiązań dla swoich Klientów kancelaria współpracuje ściśle z innymi prawnikami i doradcami oraz notariuszami w Polsce i Niemczech.

więcej

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka).
Korzystając ze strony internetowej schotzik.com wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów. Dowiedz sie więcej na temat polityki ochrony prywatności »

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem